1. HASIERA
  2. BALIABIDEAK
  3. Sinonimoen Hiztegia Online

Online kontsulta

Kategoria gramatikala

ad. aditza
adlag. adizlaguna
adond. aditzondoa
det. determinatzailea
erak. erakuslea
esap. esapidea
interj. interjekzioa
iz. izena
iz./izond. izena/izenondoa
izlag. izenlaguna
izond. izenondoa
izord. izenordaina
junt. juntagailua
lok. lokailua
lokuz. lokuzioa
onom. onomatopeia
postp. postposizioa
prt. partikula
tit. titulua (izendapena)
zenbtz. zenbatzailea

Euskalkiak

B-G bizkaiera/gipuzkera
Bizk. bizkaiera
Bizk./Naf. bizkaiera/goi-nafarrera
Bizk./Zub. bizkaiera/zuberera
BN behe-nafarrera
BN-Z behe-nafarrera/zuberera
G-N gipuzkera/goi-nafarrera
Gip. gipuzkera
Heg. Hegoaldea
Ipar. Iparraldea
Ipar./Bizk. Iparraldea/bizkaiera
Ipar./Naf. Iparraldea/goi-nafarrera
L-BN lapurtera/behe-nafarrera
L-BN-N lapurtera/behe-nafarrera/goi-nafarrera
L-N lapurtera/goi-nafarrera
Lap. lapurtera
Naf. goi-nafarrera
Naf./Zub. goi-nafarrera/zuberera
Zub. zuberera
Zub./Am. zuberera/amikuzera

Erabilera

adkor. adierazkorra
beh. behe-mailakoa
g.e. gutxi erabilia
haur. haur-hizkuntza
jas. jasoa
neol. neologismoa
zah. zaharkitua

kolpe  Labayru hiztegia

kolpe iz.
    [zartakoa]: belarrondoko, danbada, danbateko, dangateko, ezpaineko, masaileko, matraileko, muturreko, takateko, ukaldi, zanpateko, zaplateko, zaplazteko, zartako, zartateko, kaska Ipar., kaskako Ipar., kolpeka Ipar., mustupileko Ipar., panpako Ipar., paso Ipar., zaflako Ipar., kolpekada Heg., zartada Heg., zartadako Heg., plastada , plastateko , zaplada , zapladako Bizk., matelako Ipar./Naf., mazelako Ipar./Naf., zafra Ipar./Naf., zanpako Ipar./Naf., zarta Ipar./Naf., zaflada Naf., zafladako Naf., belarraldeko Zub., kaskateko beh., ahutzeko zah., kohat Ipar. g.e., azote Ipar. zah., zafardako Ipar. zah.

aitzur-kolpe  Labayru hiztegia

aitzur-kolpe iz.
    [aitzurkada]: aitzurkada

aizkora-kolpe  Labayru hiztegia

aizkora-kolpe iz.
    [aizkora-ukaldia]: aizkora-ukaldi

begi-kolpe  Labayru hiztegia

begi-kolpe iz. Ipar.
    [begiraldia]: begikaldi, begiraldi, begiratu, begirune, begi-ukaldi, so, behako Ipar., behatze Ipar., begirada Heg., adikune Bizk., begirakune Bizk., begiztaldi g.e.

buru-kolpe  Labayru hiztegia

buru-kolpe iz.
    [burukada]: burukaldi, burukada Heg.

ezpata-kolpe  Labayru hiztegia

ezpata-kolpe iz.
    [ezpatada]: ezpatada, ezpatakada

ezten-kolpe  Labayru hiztegia

ezten-kolpe iz.
    [eztenkada]: eztenka, eztenkada Heg.

haize-kolpe  Labayru hiztegia

haize-kolpe iz.

kolpe batean  Labayru hiztegia

kolpe batean adlag.
    [bat-batean]: bat-batean, bat-batera, behingo batean, behingoan, berehalako batean, bertan behera, bertatik, kolpe batez, kolpetik, ziplo, banpez Ipar., betan Ipar., bet-betan Ipar., kolpez Ipar., sastakoan Ipar., tanpez Ipar., tipuski Ipar., tipustapastean Ipar., tupustean Ipar., zank Ipar., zankez Ipar., bat-batez g.e., behingo g.e., sost g.e., sostean g.e., supituan zah., derrepente Heg. beh., derrepentean Heg. beh., bertarik Ipar. g.e., tipustapan Ipar. g.e., hotsean Bizk. g.e., supituki Ipar. zah., frixtan Ipar.

kolpe batez  Labayru hiztegia

kolpe batez adlag.
    [bat-batean]: bat-batean, bat-batera, behingo batean, behingoan, berehalako batean, bertan behera, bertatik, kolpe batean, kolpetik, ziplo, banpez Ipar., betan Ipar., bet-betan Ipar., kolpez Ipar., sastakoan Ipar., tanpez Ipar., tipuski Ipar., tipustapastean Ipar., tupustean Ipar., zank Ipar., zankez Ipar., bat-batez g.e., behingo g.e., sost g.e., sostean g.e., supituan zah., derrepente Heg. beh., derrepentean Heg. beh., bertarik Ipar. g.e., tipustapan Ipar. g.e., hotsean Bizk. g.e., supituki Ipar. zah., frixtan Ipar.

kolpe egin  Labayru hiztegia

kolpe egin ad.
    [kolpekatu]: kolpekatu g.e.

odol-kolpe  Labayru hiztegia

odol-kolpe iz.
    [odolaldia]: odolaldi g.e.

pintzel-kolpe  Labayru hiztegia

pintzel-kolpe iz.
    [pintzelkada]: pintzelkada

UZEIren Sinonimoen Hiztegia lexikoa aberasteko laguntza da: osatzeko eta testuinguru bakoitzak eskatzen duen hitz egokia hautatzen laguntzeko.

Hitz batek adiera zehatz batean dituen sinonimoak ikus ditzakegu, edo euskalki zehatz batean, edo erregistro maila batean zein bestean. Erabiltzaileak erabakiko du hautatzen duen sinonimoa bere beharretara ondo egokitzen den ala ez: ez baita gauza bera bizkaierako kutsua eman nahi izatea, edo lapurterakoa. “Emakumea” emaztekia izango da lapurtera/behe-nafarreraz, eta andrazko edo andrakume bizkaieraz, esaterako. Edo, ez baita berdin maila jasoa edo behekoa. “Pertsona elezuria, itxuratia”  azalutsa dela esango dugu maila jasoan, eta faltsua behe-mailakoan.

Ez da hiztegi arrunta, ez daude hiztegi arruntek dituzten sarrera guztiak, sinonimoa dutenak baizik. Eta gauza bera gertatzen da adierekin ere, sinonimoa duten adierak bakarrik azalduko dira bertan. Horrela, 26.098 sarrera sinonimodun ditu hiztegiak, 31.268 adiera guztira.

Etengabe eguneratzen da: ez dago bertsio berrien zain egon beharrik, egunero gaurkotzen baita datu-baseko informazioa.

Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren menpeko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesa jaso zuen UZEIk 2019an Sinonimoen Hiztegia funtzionalitate berriz hornitzeko.

2022az geroztik, UZEIren Sinonimoen Hiztegia eskaintzen da Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile neuronalaren Itzuli+ tresna-barran.

Ausazko hitza
arrendu ad. g.e.
    [arrenka eskatu] : arren egin, erregu egin, otoiztu Ipar., erregutu Heg., errekeritu Ipar. zah.