title

Lexikoa eta hiztegigintza

 • TermiGai
  Euskarazko nahiz gaztelaniazko testu-corpusetatik abiatuta, testu-masa horretako termino-hautagaiak automatikoki identifikatzeko eta analizatzeko UZEIk garatu duen tresna da.
 • Koloka
  Euskaraz eta gaztelaniaz hitz anitzeko unitateak, hau da, kolokazioak automatikoki detektatzen eta erauzten ditu UZEIk sortutako baliabide honek.
 • LEX2
  Hiztegigintza erdiautomatikorako tresna honek corpus paraleloetatik abiatuz, euskara eta gaztelaniazko ordainen termino-pareak automatikoki detektatzen eta erauzten ditu; hots, lexiko elebidunak eratzen ditu.
 • TEIS
  Euskarazko terminoen ezarpena HNP tresnen bidez neurtzeko sistema.
 • Hizperri
  Termino eta lexiko berriak (neologismoak) atzemateko sistema erdiautomatikoa.