TermiGai

Euskarazko nahiz gaztelaniazko testu-corpusetatik abiatuta, testu-masa horretako termino-hautagaiak automatikoki identifikatzeko eta analizatzeko UZEIk garatu duen tresna da.

Analisiaren oinarriak

Metodo linguistikoak eta estatistikoak konbinatuz identifikatzen ditu TermiGaik testu-lagin bateko termino-hautagaiak. UZEIk garatutako euskarazko euLEMA eta esLEMA lematizatzaile automatikoak eta Koloka hitz anitzeko terminoen erauzlea (patroi morfosintaktikoak) baliatzen ditu TermiGaik bere analisirako.

Aukerako ezarpenak

Hainbat eratara erabil daiteke tresna hau, kasuan kasuko testuen ezaugarrien arabera edo bilatzen diren emaitzen arabera. Hauek dira TermiGairen funtzionalitate nagusiak:

  • Lexiko orokorraren arabera edo lexiko orokorra eta hiztegi terminologikoaren arabera egin dezake TermiGaik bere analisia.
  • Hitz anitzeko unitate lexikalentzat, konfiantza-maila aukera daiteke TermiGai erabiltzerakoan. Zenbat eta konfiantza-maila handiagoa aukeratu, orduan eta fidagarritasun handiagoa izango dute tresnak proposatzen dituen termino-hautagaiek, eta orduan eta termino-hautagai gutxiago proposatuko ditu.

Hiztegi terminologiko berriak egiteko eta arlo jakin bateko terminologia eguneratzeko lanetan laguntza handia ematen du TermiGaik, euskarazko eta gaztelaniazko termino-hautagaiak proposatzen baititu, automatikoki prozesatutako testu-masa handietan oinarrituta.

Analisiaren emaitzak terminologoari testu-corpus zabalen azterketa errazteko aukera ematen dio baliabide honek, bere lanaren lehen urrats gisa.

Donostiako udala
eusko jaurlaritza
Laboral kutxa
Gipuzkoako foru alduandia
LankidetzaErakundea

berdintasuna

Emakundek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza-Erakunde izendatu du UZEI, berdintasunarekiko aspalditik dugun konpromisoa aitortuz.

gehiago jakin