Teis

Euskarazko terminoen ezarpena HNP tresnen bidez neurtzeko hainbat ikerketa-lan egin ditu UZEIk azken urteotan.

Lan horien emaitza da TEIS terminologia-ezarpenaren informazio-sistema.

Euskarazko terminoen ezarpena HNP tresnen bidez neurtzeko hainbat ikerketa-lan egin ditu UZEIk azken urteotan.

Lan horien emaitza da TEIS terminologia-ezarpenaren informazio-sistema.

TEIS sistema bi fasetan garatu du UZEIk. Lehendabiziko faseak euskarri digitalean bildutako testuekin eratutako corpusetan terminoen ezarpena neurtzea zuen helburu. Bigarren fasean bilaketa-motor egokiak erabiliz Internet corpus birtual gisa baliatzeko ikerketa burutu zen, testu-bildumarik eratu gabe terminoen benetako erabilera neurtzeko.

UZEIk garatutako ezarpen-neurgailuaren prototipoak maiztasun erlatiboetan neurtzen du ezarpena, eta testu-corpuseko terminoen erabilera ezarpen-koefizienteetan adierazten du.

Eusko Jaurlaritzaren Saiotek 2006 eta 2007 deialdietan aurkeztu zen TEIS ikerketa-proiektua.

Sistema bi fasetan garatu du UZEIk. Lehendabiziko faseak euskarri digitalean bildutako testuekin eratutako corpusetan terminoen ezarpena neurtzea zuen helburu. Bigarren fasean bilaketa-motor egokiak erabiliz Internet corpus birtual gisa baliatzeko ikerketa burutu zen, testu-bildumarik eratu gabe terminoen benetako erabilera neurtzeko.

UZEIk garatutako ezarpen-neurgailuaren prototipoak maiztasun erlatiboetan neurtzen du ezarpena, eta testu-corpuseko terminoen erabilera ezarpen-koefizienteetan adierazten du.

Eusko Jaurlaritzaren Saiotek 2006 eta 2007 deialdietan aurkeztu zen TEIS ikerketa-proiektua.

BIBLIOGRAFIA:

LOINAZ, M. (2008). “Estudio de un sistema de medición y diagnóstico de la implantación de la terminología en euskera (proyecto de investigación TEIS)”, in FARGAS, F. Xavier (2008). Espais Terminològics 2007. Neologia terminològica: el tractament dels manlleus. Eumo Editorial, Termcat Centre de Terminologia, Bartzelona, 167-174. or.

MONTANÉ MARCH, M.A. (2012): Terminologia i implantació: anàlisi d’alguns factors que influencien l’ús dels termes normalitzats de la informàtica i les TIC en llengua catalana. Universitat Pompeu Fabra, Bartzelona, 76-77 or.

URBIETA, I. “Le travail terminologique en langue basque” in TERMNET PUBLISHER (Argtz.). Minority languages and terminology policies. Special EAFT seminar. Dublin, 2007.

Donostiako udala
eusko jaurlaritza
Laboral kutxa
Gipuzkoako foru alduandia
LankidetzaErakundea

berdintasuna

Emakundek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza-Erakunde izendatu du UZEI, berdintasunarekiko aspalditik dugun konpromisoa aitortuz.

gehiago jakin