1. HASIERA
  2. ZER BERRI
  3. ADAPT-IA Euskarazko Hizkuntzaren Teknologiei aplikatutako Adimen Artifiziala ikertu eta garatzeko proiektuan partaide da UZEI

ADAPT-IA Euskarazko Hizkuntzaren Teknologiei aplikatutako Adimen Artifiziala ikertu eta garatzeko proiektuan partaide da UZEI

berriak

Vicomtechek koordinatutako proiektu honetan I+G jarduerak integratzen dituen prototipo bat garatuko da bazkide eta sektore bakoitzeko, EAEko hainbat sektoretako prozesu industrialetan integratzea sustatzeko eta naturalizatzeko helburuarekin.

Errealitate ukaezina da Adimen Artifizialaren (AA) aurrerapenak eta gero eta errazago eskuratzea eta demokratizatzea faktore erabakigarria direla Industriaren digitalizazioan eta sektore ekonomiko eta sozialaren garapenean.

Testuinguru horretan, ukaezina da Adimen Artifizialak aldeko eta hazkunde-aldia duela. Izan ere, enpresa teknologiko garrantzitsuen IA sistemen ahalmen sortzailea etengabe handitzen ari da, ChatGPT, DALL-E 2 edo LLaMA-2 bezalako adibideekin, batez ere Hizkuntzaren Teknologietan oinarrituta.

Hala ere, errendimendu eta kalitate hori, datu kopuru handiekin trebatutako eredu neuronal horiekin lotzen dena, murriztu egiten da beste domeinu edo hizkuntza minoritario batzuetan aplikatu nahi direnean, hala nola euskaraz.

Eta errealitate-esparru horretan sortu zen ADAPT-IA, AA Moldagarriak, Machine Learning Operations (MLOps) teknikekin batera, bere zentzu eta potentzial osoa hartzen.

ADAPT-IA, Euskarazko Hizkuntzaren Teknologiei aplikatutako AA Moldagarrikako eta MLOpseko teknologien garapena

Vicomtech-en gidaritzapean, proiektuaren helburu nagusia Machine Learning Operations-en teknika moldagarrien eta tekniken integrazioa sustatzea eta naturalizatzea da, Euskadiko hainbat sektoretako industria-prozesuetan, ekoizpeneko eredu neuronalen mantentzea, egokitzapena eta etengabeko hedapena optimizatzen duten metodologiak aztertuz. Hori guztia AAren potentzialak eskaintzen dituen aukerak, sormena eta giza adimenak duen ezagutza konbinatuz.

Hiru ikerketa-ildo nagusi lantzen dira, eta horien artean daude: industria sektorearen arabera datua sortzea, konpilatzea eta estandarizatzea; AA Moldagarrikako eta MLOpseko teknologiak eta metodologiak (Machine Learning Operations), eta, azkenik, Hizkuntzaren Teknologien IA Modelatzea (TL).

Gainera, proiektuaren aplikazio potentzial batzuek honako hauek barne hartzen dituzte: informazioa ateratzea eta egituratzea (txostenak, deiak, mezu elektronikoak, etab.), barne-antolaketa eta bezeroarekin berarekin hobetzeko; eduki eleaniztun berria sortzea (eskuliburu teknikoak, dokumentazioa, baliabideak, bideoak, etab.); edo instalazioak muntatzeko, ikuskatzeko eta mantentzeko zerbitzuen hornidura hobetzea.

ADAPT-IAri esker, jauzi kualitatiboa eman daiteke Machine Learning Operations-en praktikekin indartutako euskarazko Hizkuntzaren Teknologien IA Egokitze Paradigmen garapenean, euskal enpresa industrialetan datua sendatzeko eta egituratzeko egungo prozesuak nabarmen hobetuz.

Vicomtech, ADAPT-IA proiektuaren koordinatzailea

Proiektua koordinatzeaz gain, Vicomtech ikerketa-lanaren buru da, UPV/EHUk, INVEMAk (Makina-erreminten, Osagarrien, Osagaien eta Erreminten Fabrikatzaileen Espainiako Elkartea), Espainiako Trenbide Industriaren Elkarteak (AIC-Automotive Intelligence Center) eta UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak osatutako partzuergoko kideekin ikerketa lana egiten.