title

iTXEK

Itzulpenen egokitasuna egiaztatzeko sistema

Euskarara itzultzen diren testuen kalitatea eta kontsistentzia bermatzeko tresna da iTXEK, itzulpen-prozesua optimizatuz prozesua bera errentagarriagoa bilakatzen duena.

Itzulpen-memorietan, iturburu-hizkuntzako segmentuen eta xede-hizkuntzako segmentuen artean sortzen diren inkontsistentziak detektatzen ditu, zuzentzeko bidea emanez. Segmentazioaren eta puntuazioaren egiaztapena egiten du, lehenik.

iTXEK

Alderdi lexikoan, berriz, horrelako testu paralelo elebidunetan erabilitako lexiko orokorra eta terminologia lematizatu eta erabiltzaileak aldez aurretik aukeratutako hiztegi batekin alderatuz egiaztatzen ditu. Era berean, entitateak detektatzen ditu, eta itzulpen-unitate bateko bi segmentuetan entitateen baliokideak egiaztatzeko eta are babesteko aukera ematen du.

Itzulpengintzan erabiltzeko garatu den arren, testu paraleloetan lexikoaren erabilera zuzena egiaztatzeko erabil daiteke, esate baterako, lege-testu elebidunetan (aldizkari ofizialetako testuak, Zigor Kodea…).

Horrela, terminologoak egiazta dezake hiztegigintzarako corpuseko testu paraleloetan zein termino edo termino-hautagai erabili diren.

iTXEK proiektua Eusko Jaurlaritzaren Saiotek 2010 deialdian aurkeztu zuen UZEIk.