Gaztelaniazko lexikoaren erabilera zuzena egiaztatzeko UZEIk sortu du DITEes.

DITEes tresnak testu-masa handiak analiza ditzake. Azterketa ortografiko hutsaz gain, espainiera estandarrean erabil edo hobe markak ezarrita dituzten hitzen agerpenak detektatzen ditu, forma hobetsia proposatuz. Lexiko orokorraz gain, gainera, terminologia ere kontuan hartzen du, edozein mailatako testuak egiaztatzeko gauza baita.

Batetik, espainierazko lexiko orokorraren datu-base lexikoan (esLEX izenekoan) oinarritzen da DITEes. Lexiko orokor hori RAEren arauetan, Fundéu fundazioaren gomendioetan eta lexiko orokorretan oinarritzen da (toponimoak, datu-base onomastikoetako pertsona-izenak). Gainera, gaur egun ezinbestekotzat jotzen ditugun formak ere baditu, besteak beste, corpusetan, entziklopedietan eta Interneten agertzen direnak.

Bestetik, DITEes tresnak erreferentziatzat hartzen du UTH, UZEIren erabaki terminologikoak biltzen dituen datu-basea.

esLEXek forma «zuzenak» ez ezik, aldaeratzat eta okertzat jotzen direnak ere biltzen dituenez, egiaz erabiltzen den lexikoaren detekzioa hobetzeko eta erabilera-gomendio egokiak emateko aukera ematen du.

UZEIk etengabe eguneratzen ditu bi esLEX eta UTH datu-baseak, eta horrek, aldi berean, bermatzen du DITEes tresnaren egiaztapena eta erabilera-proposamenak bat datozela une oro lexiko orokor zein espezializaturako arau eta gomendioekin.