Online kontsulta

euLEMA

Euskarazko lematizatzailea

UZEIk euskararako sortutako lematizatzaile automatikoa da euLEMA. Lematizazioa azken arau lexikologiko eta terminologikoetara egokituta egiten du beti, etengabe eguneratuta mantentzen den euLEX euskararen datu-base lexikalean oinarritzen denez (Euskaltzaindiaren arauekin eta Terminologia Batzordeak proposatutako terminologiarekin eguneratzen da).

Lexikoi horrez gain, gramatika ere badu atzean lematizatzaile honek; eta, jakina, Euskaltzaindiaren gramatika erabiltzen du analisi horretarako.

Bi mailatako morfologian eta egoera finitudun automatetan oinarrituta dago euLEMA lematizatzailea.

Gipuzkoako foru alduandia
LankidetzaErakundea

Igualdad

UZEI HA SIDO DESIGNADA POR EMAKUNDE COMO ENTIDAD COLABORADORA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, RECONOCIENDO NUESTRO COMPROMISO CON LA IGUALDAD DESDE HACE MUCHOS AÑOS

saber más