Nazioarteko terminologia-biltzarra (1997)

HITZAURREA

OHOREZKO BATZORDEA

BATZORDE TEKNIKOA

BATZORDE ANTOLATZAILEA

AUTOREEN ZERRENDA

ERAKUSKETA: parte-hartzaileak

ANTOLATZAILEAK

BABESLEAK

HITZALDIAK

 

Terminologia: helburu anitzen zerbitzurako diziplina

Jean-Claude CORBEIL (Quebec)

Terminologiaren azpiegitura eta merkatua Europan

Christian GALINSKI (TermNet – Infoterm)

Euskal hiztegigintzaren eta terminologiaren inguruan

Ibon SARASOLA (Euskaltzaindia)

Terminologia Europako Batzordean

Luis GONZÁLEZ & Pollux HERNÚÑEZ (Europako Batzordea)

Administrazioko hiztegia: normalizazio-bidean emandako urratsa

Mertxe OLAIZOLA (HAEE/IVAP, Itzulpen Zerbitzu Ofiziala)

Terminology interchange using MARTIF

Klaus-Dirk SCHMITZ (TermNet)

Terminologiako datu-bankuak: EUSKALTERMen diseinua eta kudeaketa

Miel LOINAZ (UZEI)

Standardisation, normalisation et officialisation en aménagement terminologique au Québec

Pierrette VACHON-L’HEUREUX (Office de la Langue Française, Quebec)

Standardization and language planning of terminology: the Norwegian experience

Johan MYKING (The Norwegian Term Bank)

Euskal terminologiaren egoeraz

Miren AZKARATE (Euskal Herriko Unibertsitatea/UPV)

KOMUNIKAZIOAK

 

Terminologia-funtzioak gailegoan: metodologia arazoak eta dagozkion konponbideak
José Ramom PICHEL CAMPOS

Zientzia-arloko terminologiaren normalizazio-joera orokorrak serbieran: egoeraren analisi kritikoa
Jelena FILIPOVIÇ; Jovan FILIPOVIÇ

Terminologia normalizatzeak gizartean duen eragina
Rosa COLOMER ARTIGAS

“Erdal hitz bakarra: euskal hitz bakarra” jokamolde mimetikoa euskal terminologian
Jabier ALBERDI LARIZGOITIA; Julio GARCÍA GARCÍA DE LOS SALMONES; Iñaki UGARTEBURU GASTAÑARES

Adituaren jarrera maileguen normalizazioaren aurrean
Jordi BOVER i SALVADÓ

Gaztelaniazko adjektibo erreferentzialen euskal ordainak eta erabilera
Edorta ESPAÑA OCIO

Irlanderaren bidezko hezkuntza unibertsitariorako eta lanbide heziketarako terminoak sortzea
Donla Uí BHRAONÁIN; Aoife Ní DHUBHGHAILL

Jakintza basea eta hipertestua lotzen dituzten espezialitateko aditzak (ingelesa-frantsesa) deskribatzeko eredua
Marie-Claude L’HOMME; Claudine BODSON

Terminologia, itzulpena eta diskurtso juridikoa: euskararen kasua
EUSKARA JURIDIKOAREN MINTEGIA

Senitartekotasuneko terminologia fulfulde hizkuntzan: sistematizatzeko ahalegina
Anna AGUILAR-AMAT CASTILLO; Mohammed PATHÉ SIDIBÉ; Joan VILARNAU DALMAU

Serbokroatzaindia edo terminologia linguistikoari buruz: Hizkuntzen izenak
Bernhard HURCH

Lege-testu itzulietako euskal terminologiaren hustuketarako metodologia
Antton ELOSEGI ALDASORO

Terminologiako datu-baseak diseinatzea eta kudeatzea: etengabeko erronka
Jacint BOFIAS i ALBERCH; Ariadna PUIGGENÉ i RIERA

Terminologia-kudeaketa eta ezagutza-prozesaketa hizkuntza minorizatuetan
Khurshid AHMAD

Terminologiaren erauzketa automatikoa eta bere aplikazioa euskararako
Izaskun ALDEZABAL; Iñaki ALEGRIA; Xabier ARTOLA; Nerea EZEIZA; Ruben URIZAR

Txinerarako terminologia-eraikitzaile automatizatua
Suen Caesar LUN

Elikaduraren terminologia elikadurari buruzko kode argentinarrean
Antonia OSÉS

Argumentu-harremana / eremu-harremana: izenondo erreferentzialen euskal ordainen bila
Igone ZABALA

Akronimoen lexikalizazioa: HIESetik hiesera
Iñaki UGARTEBURU GASTAÑARES.

Itzulpen-lanetan lexiko-elkarketak identifikatu eta baliokideez ordezkatzerakoan sortzen diren arazoei aurre egiteko zenbait konponbide
Isabelle MEYNARD

Normalizatutako terminologia zientifikoa, nazioarteko tresna estrategikoa
Amelia de IRAZAZÁBAL NERPELL; Mª Isabel de ANDRÉS y de IRAZAZÁBAL; Susana FERRÁNDIZ

Neologia, erlojupeko lasterketan: Internet
Gemma MAS i FOSSAS

Lanbide-Heziketarako baliabide terminologikoak ematea gutxi erabiltzen eta irakasten diren hizkuntzetan: VOCALL proiektua
Andrew WAY

Informatika juridikoko sistema argentinarreko Thesaurusetik terminologia juridikora: ekarpenak
Antonia OSÉS

Laburkindegi orokor baten berezitasunak eta ekarri lexikoa kazetaritza-terminologiaren alorrean
Jakobe PALAZIO ARKO-ARTATZA

Laburkinen itzulpena kazetagintzan
Jakobe PALAZIO ARKO-ARTATZA

Sigla eta akronimoen erabilera eta agertze-maiztasuna euskarazko prentsaren praxian
[Grafikoak]

Jakobe PALAZIO ARKO-ARTATZA

HTML bidezko metodo hipertestuala lexiko-elkarketa berezituen bilduma elebiduna osatzeko
Isabelle MEYNARD

Hitz-elkarketen idaztarauak zientzia esperimentaletan
Juan Karlos ODRIOZOLA

Terminologia, plangintza eta tipologia
Karmele ROTAETXE AMUSATEGI

Maileguzko hitzetako x letrari buruz hartu beharreko erabakiaz. X letraren balio erabakiorra zientzi hitzetan
Jesus Mari TXURRUKA; Kepa ALTONAGA; Martxel ENSUNZA; Jose Ramon ETXEBARRIA

Terminologiaren eta itzulpengintzaren arteko erlazioari buruzko gogoetak itzulpen- eta interpretazio-ikasketetan: kasu praktiko bat
Susana FERRÁNDIZ MARTÍN; Manuel MATA PASTOR

Doppler efektua eta Ohm-en legea. Aposizioa vs genitiboa fisikaren terminologian
Martxel ENSUNZA

Euskarak, katalanak eta gaztelaniak atzizki eta aurrizkien bidez gauzatzen dituzten eratorpen-bideen arteko erkaketa: ondorio lexikografikoak
Miren AZKARATE; Olga FULLANA; Lluïsa GRÀCIA; Juan Karlos ODRIOZOLA

Toponimoen normalizazio lanetan geografiako terminologiak dituen arazoak
Nerea MUJIKA ULAZIA

PRACTEAST: terminologiaren garapena ekialdeko herrialdeetan
Vania KRISTOVA; Mª Natividad GARCÍA