Hizkuntza-corpusei buruzko jardunaldia (2002)

Hizkuntza-corpusak, oraina eta geroa (2002)

Hizkuntza-corpusen ikuspegi orokorra

Guillermo Rojo (Universidade de Santiago de Compostela eta Real Academia Española).

Espainieraren corpusa: CREA

Mercedes Sánchez (Real Academia Española-ko Datu-banku Saila).

XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa

Miriam Urkia (UZEIko lexikografia saila).

Katalanaren corpusa: CTILC

Joan Soler (Institut d’Estudis Catalans).

Galegoaren corpusa: CORGA

María Sol López (Centro Ramón Piñeiro eta Universidade de Santiago de Compostela).

Erreferentzia-corpusak: nolakoak, zergatik eta zertarako

Geoffrey Leech (University of Lancaster).

Euskaltzaindiaren corpusez

Beñat Oihartzabal (Euskaltzaindiko Iker sailburua)

XXI. mendeko euskararen erreferentzia-corpusaz

Miriam Urkia (UZEIko lexikografia saila).

Erreferentzia-corpusen aplikazioak

Eneko Agirre (IXA taldea).